Profil KPA Provinsi DIY

Alamat                  : JL. SRITI 20 F, DEMANGAN BARU, YOGYAKARTA
No. Telp/Fax         : 0274-544243
Email                    : kpaprovyogya@yahoo.co.id

Struktur Organisasi

Ketua KPA P/K/K
Sri Paduka Pakualam X (Wakil Gubernur DIY)

Ketua Pelaksana
Wakil Ketua KPA P/K/K
Sekretaris KPA P/K/K (penuh waktu)
Drs. A. Riswanto, M.Si.

Staf Sekretariat KPA Provinsi (penuh waktu)

Pengelola Program
Ana Yuliastanti Iriyani, S.Pd.

Pengelola Administrasi
Ika Wulandari, S.Pd

Pengelola Keuangan
Juni Avianti, S.E.

Pengelola Monev
Bayu Kusuma, S.T.